På tide å tenke nytt på markedsføring?

Samfunnet er stadig i endring, og dette betyr at forbrukerenes hverdag også stadig endres. Hvordan man når forbrukeren best mulig vil dermed også variere. Er det på tide med nytenkning innenfor markedsføring?

Markedsføring i seg selv er et vidt begrep som dekker alle virksomheters aktiviteter for å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning o distribusjon av konsepter, varer og tjenester. Det høres komplisert ut, men i bunn og grunn handler det om en ting, nemlig det å forstå kundens behov før kunden egentlig har sagt det selv. Ved å forstå behovene er virksomhetene i stand til å tilby varer og tjenester som møter kundens behov og skiller seg fra andre lignende tilbud.

I markedsføring bruker man gjerne ord som branding, segmentering og målgrupper. Markedsførere velger ut bestemte målgrupper og markedsfører sitt produkt med hensyn til målgruppen. De bruker også kommunikasjon, prissetting og assosiasjonsskapende atferd for å sørge for at virksomheten har en fremtredende plass i kundens bevissthet, dette kalles branding. Segmenteringen er selve utvalger av hvilke grupper produktene og tjenestene er rettet mot og passer for.

I mellomkrigstiden oppsto Massemarkedet som er den ene hovedfasen som markedsføringen har gått igjennom. Her var det fokus på massekonsumvarer og i starten var det lett å nå en sulten og tillitsfull befolkning. Men siden 8-tallet har markedet endret seg. Kundens behov er i stor grad tilfredstilt og det finnes i dag en rekke tilbud, varer og tjenester innenfor samme sjangre som konkurerer om kundens oppmerksomhet.

Globaliseringen har også hatt litt å si ettersom stordriftsfordeler har fått økt betydning med tanke på pris. Bedriftene har gått fra å tenke differensiering til å tenke kostnadreduksjoner og effektivisering, og det er disse to som nå ses på som vekstdriver og forretningstrategi.

Internett forendrer allt

Med internett, stadig mer bevisste forbrukere og bedre lovverk som beskytter forbrukerene har markedsføringsformene endret seg. I dag snakker vi om direkte markedsføring, artikkelmarkedsføring, Viral-markedsføring, gerilja-markedsføring og shopper markedsføring. Samtlige former her er tilpasset forbrukernes nye hverdag med stadig strøm av informasjon gjennom eter-media, internett, magasiner og aviser.

Med andre ord har markedsføringen vært nødt til å tilpasse seg de sosiale og tekniske endringer som har vært i samfunnet. De finner stadig nye måter å nå frem til publikum på, for å få et par minutt av deres tid slik at de kan få vist at deres produkt eller tjeneste er den perfekte for publikum. Et av de siste stuntene her er å pynte utsidene av fly med reklame. Norwegian har norske helter på sin hale, Finnair har Marimekko-mønsteret og Air New Zealand har The hobbit på sitt fly. Siste ut er SAS som har fått en avtale med The Walt Disney Company Nordic i forhold til filmen Fly, som er en videreføring av filmen Biler.  –  Med den nye storsatsningen fra Disney, animasjonsfilmen «Fly», er vi stolte og glade for at Disney valgte SAS som nordisk samarbeidspartner. Foruten at selvsagt temaet med fly opplagt passer oss veldig godt, så deler SAS og Disney et engasjement for familiene, sier kommunikasjonsrådgiver i SAS, Tormod Sandstø i en pressemelding. Han påpeker videre at dette ikke er et reklamestunt, men et samarbeid med Disney hvor de jobber sammen om å finne nye og spennende måter å samarbeide på.

Ikke alle er like begeistret for denne formen for markedsføring. Eksperter mener at dette ikke har noen stor markedsføringseffekt. Så er dette spennende nytenkning, eller bare et nytttesløst pr-stunt?